பல பஞ்சாயத்துகளில் இப்போது அரசு இரவு காவலர், அலுவலக உதவியாளர் பதவி!

பல பஞ்சாயத்துகளில் இப்போது அரசு இரவு காவலர், அலுவலக உதவியாளர் பதவி!

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல பஞ்சாயத்துகளில் இப்போது அரசு சேவைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. இதில் இரவு காவலர், அலுவலக உதவியாளர் என … Read more

Tiruppur Recruitment in 2023: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஏராளமான அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Tiruppur Recruitment in 2023 திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஏராளமான அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Tiruppur Recruitment in 2023: திருப்பூர் மாவட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான அரசு வேலை வாய்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், இரவு காவலர், … Read more

Dharapuram Recruitment in 2023: தாராபுரம் அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Dharapuram Recruitment in 2023 தாராபுரம் அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Dharapuram Recruitment in 2023: திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் … Read more

Kangayam Recruitment in 2023: காங்கயம் அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Kangayam Recruitment in 2023 காங்கயம் அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Kangayam Recruitment in 2023: திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயம் ஊராட்சியில் உள்ள இரவு காவலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்தை … Read more

Kundadam Recruitment in 2023: குண்டடம் அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Kundadam Recruitment in 2023 குண்டடம் அரசு வேலை வாய்ப்புகள்!

Kundadam Recruitment in 2023: திருப்பூர் மாவட்டம் குண்டடம் பகுதியில் புதிதான அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலை … Read more